VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Marcela Filip

25063 Nový Brázdim 107

Internetový obchod: www.podestylkaplospan.cz

Společnost: Marcela Filip

Se sídlem: 25063 Nový Brázdim 107

IČ/DIČ: 48083836/ CZ6552236427

E-mailová adresa: info@podestylkaplospan.cz

Telefonní číslo: 777556427

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb :

  • Datum objednání ..................................../datum obdržení ..............................................
  • Číslo objednávky:.............................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ...............................................................................a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu).........................................................................
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

V............................................, Dne ........................................................

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele